Тээвэр зуучлал

Улс хоорондын тээвэр зуучлал

АНУ болон бусад орнуудаас БНСУ-аар дамжуулан Инчеон боомтоор эхлэлтэй, БНХАУ-н Сингань боомтоор эхлэлтэй бүх төрлийн агаарын болон газрын транзит ачааны тээврийг  богино хугацаанд тээвэрлэн хүргэнэ.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 1. Авто замын тээвэр
 2. Төмөр замын тээвэр
 3. Агаарын замын тээвэр
 4. Холимог тээвэр Surface Air Lifted (SAL)
 5. Цуглуулбар ачааны тээвэр
 6. Экспортын тээвэр
 7. Транзит ачааны тээвэр Transit
 8. Төслийн ачааны тээвэр
 9. Аюултай ачааны тээвэр
 10. Буухиа шуудан Express courier

 

Үйлчилгээ

 • Handling
 • Гаалийн зуучлал
 • Агуулах
 • Хадгалалт
 • Хүргэлт
 • Даатгал