EMS

Олон улсын EMS сүлжээгээр бичиг баримтыг ажлын 3-5 хоногт гараас гарт илгээх боломжтой.