Хөнгөлөлт

Хөнгөлөлт

Эрхэм байнгын үйлчлүүлэгч та агаар газрын ачаагаа илгээгээд VV оноо таны дансанд хуримтлагдах ба 10.000 VV оноо хүрсэн тохиолдолд үйлчилгээний ажилтанд хандаж зарцуулж болно.