Нэмэлт үйлчилгээ

Нэмэлт үйлчилгээ

 1. Шуудангийн худалдаа
 2. Баглаа боодол
 3. Бичиг хэрэг худалдаа
 4. Интернет ба факс
 5. Хэвлэх үйлчилгээ
 6. ВИП эскпресс Ийси
 7. шуудан хадгалалт зэрэг үйлчилгээг үзүүлнэ.
 8. Smart box 

  Ухаалаг Хайрцаг нь шуудангийн илгээмжийг дамжуулах, удирдах, хянах  үйл ажиллагааг цогц байдлаар шийдсэн техник, программ хангамжийн шийдэл юм.

  Ухаалаг хайрцаг  Улаанбаатар хотын хэмжээнд 18 цэгт, Дархан, Орхон аймагт байршиж байна.

  Шуудангийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулсан, цаг хугацаа хамаарахгүйгээр ашиглах, түргэн шуурхай шуудангийн үйлчилгээг авах дэвшилтэт шуудангийн үйлчилгээ юм.