Хүргэлт

Хүргэлт

​Бид 12 цагаас өмнө хүлээн авсан шууданг тухайн өдөртөө багтаан хүргэж өгөх бөгөөд 12 цагаас хойш хүлээн авсан шууданг маргааш өдөр нь хүргэж өгнө.