Шуудангийн хаягийг хэрхэн зөв бичих вэ?

Шуудангийн хаяглалтын стандарт /MNS ISO 11180:2001/

 • Шуудангийн хаягжилт нь дараах бүтэцтэй байна: 
  -Хүлээн авагч буюу явуулагчийн нэр 
  -Албан газар, албан тушаал (албан байгууллагын хаягаар явуулах бол) 
  -Хаягийн бүсийн нэр, гудамжны нэр, хорооны болон барилга байшингийн   дугаар 
  -Хотын нэр бүсчлэлийн код (www.zipcode.mn) 
  -Улсын нэр

  Мөн эдгээр мэдээллүүдээс гадна: 


- Хүлээн авагчийн холбоо барих утас
- Эзэмшдэг шуудангийн хайрцагны дугаар, шуудангийн салбарын нэр, дугаар
- Байрлалыг тодорхойлох ойролцоох байрлал заасан мэдээлэл /Бөхийн өргөөний  баруун талд г.м/ зэргийг нэмж бичнэ

Илгээгчийн хаяг нь: Дугтуйны зүүн дээд өнцгөнд байрлана

Хүлээн авагчийн хаяг нь : Дугтуйны баруун доод өнцгөнд байрлана

Эх сурвалж.www.mongolpost.mn

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news