Таны хүсэлтээр экспорт, импортын гаалийн бүх төрлийн бүрдүүлэлтийг бид гаалийн зуучлалын албаараа дамжуулан хийх боломжтой.

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news