Гаалийн татвар тооцоолуур
2019-11-20 Барааны худалдаж авсан үнэ-А
 Тээврийн зардал дүн-Б
 Tатвар төлөх дүн =(А+Б)*15.5%
Жич: доорх дүнгүүд төгрөг рүү шилжүүлэ оруулна уу

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл