Хяналтын хугацаа
2019-11-20


МОНГОЛ УЛСЫН ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 ЗУРГАА ДУГААР БҮЛЭГ

20 дүгээр зүйл Шуудангийн илгээмжийн зэрэглэл, хүргэх хугацаа

20.1. Шуудангийн илгээмжийг хүргэх хугацаагаар нь Ердийн, Шуурхай, Буухиа гэж зэрэглэнэ.

20.2. Ердийн зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 2 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 5 хоног, бусад газарт 12 хоногийн дотор хүргэсэн байна.

20.3. Шуурхай зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 1 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 3 хоног, бусад газарт 10 хоногийн дотор хүргэсэн байна.

20.4. Буухиа зэрэглэлийн илгээмжийг хүргэх хугацаа нь гэрээнд зааснаар тодорхойлогдох бөгөөд энэ хуулийн 20.3-т заасан хугацаанаас богино байна.

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл