ГААЛИЙН ТАТВАР
2016-10-28


 

Ямар илгээмжийг татвараас чөлөөлөх вэ?
2015 оноос эхлэн гадаадын улс орноос шуудангаар дамжуулан илгээсэн илгээмж буюу бараанд нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нугалснаас доогуур үнийн дүнтэй бол гаалийн татвараас чөлөөлөх хууль мөрдөгдөж эхэлсэн.
Үүний дагуу Гаалийн тариф, Гаалийн татварын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд нэмэлт оруулж  38.1.15. нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж-ийг, НӨАТ-н хуулийн 13-р зүйлд  Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг татвараас чөлөөлөхөөр, тусган, он гарсаар хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Энэ хоёр хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор улсын хилээр нэвтэрч буй илгээмж нь 2 үндсэн хэмжигдхүүнээс хамаарч гаалийн болон нэмүү өртгийн албан татвараас чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болсон. Засгийн газраас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 192 мянган төгрөг болгосон, энэ нь, 1 сая 920 мянган төгрөгийн хувь хүний нэр дээр явуулсан илгээмж дээр татвар төлөхгүй гэсэн үг.

Харин  ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа  гэх тодотгол байгааг анхаараарай.

Ижил төрлийн бараа гэж юу вэ?
Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т  Ижил төрлийн бараа  гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т  Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ гэж заасан байгаа.
Жишээлбэл, гадаадаас танд болон таны охин, хүү гуравт ижил төрлийн гурван цамц илгээмжээр ирлээ. Энэ гурван цамцны үнийн дүн нийлээд 1 сая 920 мянган төгрөгт хүрэхгүй байлаа ч татвар авна. Харин гурван өөр төрлийн бараа буюу хоёр цамц нэг өмд, эсвэл гутал, цамц, өмд байгаад 1,920,000 төгрөгт хүрэхгүй байвал татвар авахгүй гэсэн үг. Танд цүнх, цамц, гутал, хичээлийн хэрэгсэл, малгай, ороолт гурваас дээш нэр төрлийн хэрнээ тус бүр нь 2 илүүгүй тоо ширхэгтэй бараанууд ирээд хуульд заасан үнийн дүн буюу 1 сая 920 мянгаас бага байвал татвараас чөлөөлнө.


1 сая 920 мянган төгрөгөөс дээш бол яах вэ?

Хэрэв таны илгээмж нэг сая 920 мянга+1 төгрөг болвол хөнгөлөлт эдлэх боломжгүй болно. Тиймээс таны илгээмж энэ мөнгөн дүнд багтахгүй, илүү гарах гээд байгаа бол хоёр таслаад ч юм уу мөнгөн дүнд нийцүүлж байж явуулсан нь танд илүү ашигтай гэсэн үг.
Энд дурдаагүй барааг яах вэ гэж бодож байгаа бол http://customs.gov.mn/2014-03-25-01-15-20 энэ хаягаар ороод үзэхийг хүсье.

Компьютер хөнгөлөлтөнд хамрагдах уу?
Гаалийн татварын хувьд зөөврийн компьютерээс татвар авахгүй. Гэхдээ энд дээрх ижил төрлийн хоёроос дээшгүй гэх тодотгол хамаарна гэдгийг анхаараарай. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй байх гэх шаардлага энд үйлчлэхгүй. Учир нь НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ хуулийн 13.1.24-т  Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж -ийг НӨАТ-аас чөлөөлөх нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болно. Тиймээс та 5 сая 760 мянган төгрөгийн үнэ бүхий нэг эсвэл хоёр зөөврийн компьютерийг илгээмжээр импортлоход ямар нэгэн татвар төлөлгүйгээр авч болно. Энд зөөврийн компьютер гэж онцолсныг анхаарна уу.
Жин, хэмжээний хувьд ямар байх вэ?
Одоогоор илгээмжийн дээд хэмжээ 20 килограмм, харин хоёр улс харилцан тохиролцсон тохиолдолд 50 килограмм хүртэлх жинтэй илгээмжийг хүлээж авдаг талаар Монгол Улсын стандарт MNS 5382-3: 2004-д заасан. Тиймээс энэ жинд нийцсэн, дээр нь дээр дурдсан үнийн дүн, тоо хэмжээтэй бараатай илгээмжийг та татваргүйгээр импортлох боломжтой гэсэн үг.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, мөн хүнс байгаа тохиолдолд яах вэ?
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15,9-д “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлоход дараахь зүйлийг хориглоно. 15.9.3-д  тусгай зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээд, иргэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, боилогийн идэвхт бүтээгдхүүнийг импортлох  гэж заасан байдаг тул та ямар нэгэн эм, витамин, биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн шуудан илгээмжээр авч болохгүй хориглогдсон байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН
ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 38.1.15 дахь заалт нэмсүгэй:
“38.1.15. нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж.”
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 13.1.24 дэх заалт нэмсүгэй.  13.1.24 нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

http://www.mongoltown.com/pages/page-1

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл