1.2. Эрхэм зорилго, алсын хараа

ВИП дэлхийн шилдэг шуудангийн компани болохын тулд

  • Үйлчлүүлэгч бүртээ ахан дүүгийн өөриймсөг сэтгэлээр ханддаг, уламжлалт түүхээ хадгалан, хүлээлтээс нь давуулж үйлчлэх нь бидний зарчим,
  • Үйлчлүүлэгч төвтэй үйл ажиллагаа явуулж, чанартай бараа, үйлчилгээг үзүүлнэ.
  • Ажилтан бүрийн сурах, хөгжин дэвших боломжийг нээсэн, хувь хүний манлайллыг дэмжинэ.
  • Бизнесийн түншүүдтэйгээ харилцан ашигтай байх зарчмыг баримталж, урт хугацаанд хариуцлагатай хамтрах стратегийн түншлэлийг бий болгоно.
  • Ил тод, сайн засаглалыг бэхжүүлж, хувь нийлүүлэгчддээ урт хугацаанд тогтвортой өгөөжийг өгнө.
  • Улс үндэстний соёл уламжлал, хууль ёсыг хүндэтгэн үзэж, хариуцлагатай ханддаг, нийгмийн сайн сайхны үйлсэд оролцдог хамт олон байна
 


트랙 위치
암호
예: 항공 "울란바토르 - 서울" - US0012345 항공 - "서울 - 울란바토르" - SU0012345 해운 "인천 - 울란바토르" - VIP0001234
연락처
최신