Ачааны эзэлхүүний жин гэдэг нь баглаа боодлын нягтралд тусдаг тооцоолол юм. Нягтрал багатай зүйл өөрийн бодит жинтэйгээ харьцуулахад ихэвчлэн илүү зай эзэлдэг. Аль нь илүү байгааг тодорхой болгохын тулд эзэлхүүний буюу оврын жинг тооцоолж, ачааны бодит жинтэй харьцуулдаг. Аль өндөр жинг нь тухайн ачааны тээврийн зардлыг тооцоолоход хэрэглэдэг.

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news