Экспорт ачааны үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

Улаанбаатар-Сөүл агаарын ачаа БНСУ –ын гаалиар нэвтрүүлэхэд хүлээн авагч нь   

  1. 개인통관고유번호(Гаалийн бүрдүүлэлтэд зориулсан хувь хүний хувийн дугаар)+таны  нэр: (Дугаар авахдаа ашигласан овог нэртэй таарч байх ба зөвхөн иргэний дугаар байх)
    https://p.customs.go.kr/Энэ сайт руу нэвтрэн ороод개인통관고유부호신청조회хэсэгт өөрийн мэдээллийг оруулсанаар зөвхөн танд зориулсан Р дугаар утсанд тань ирнэ. ЭнэР123456789ХХХдугаарыг 1 удаа аваад,ачаа авах бүртээ ашиглах боломжтой. (Энэхүү дугаар нь хувь хүний мэдээллийг харуулахгүй давуу талтай)
    2
    . Хот(시청), хорооны захиргаа(동사무소), имигрэшн(출입국관리사무소)-ийн аль нэгээс Солонгост орж ирсэн нь үнэн(출입국사실증명서)авч өгөх. 

ГААЛИЙН “Р123456789ХХХ”ДУГААРЫГ БҮРТГЭЖ БАЙНА 

ВИП экспортын алба

 

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news