​Бид 12 цагаас өмнө хүлээн авсан шууданг тухайн өдөртөө багтаан хүргэж өгөх бөгөөд 12 цагаас хойш хүлээн авсан шууданг маргааш өдөр нь хүргэж өгнө.

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news